Vad är sociala medier?

Hem > Vad är sociala medier?

Sociala medier innebär webbplatser och nätverk som människor kan interagera i. Det är på ett sätt ett forum där användare kan skapa kontakt och nätverka med varandra - också detta kan se genom allt från olika nätverkssidor, bloggar, vloggar, radio eller annat.

Sociala medier är inte direkt ett nytt fenomen längre - men det kommer ständigt nya av dem. Vanligaste är användningen bland ungdomar/unga vuxna, men även den äldre generationen har börjat använda dessa mer och ännu mer flitigt.

I och med dess breda användning, både i Sverige men även också såklart världen över, blir sociala medier som marknadsföringskanal ett givet val. Det är åp sociala medier som kunder finns, och det är då på sociala medier som ditt företag borde finnas. Det kan vara en utmärkt strategi för ditt företag att nå ut och nätverka med kunderna.