Reklam

Hem > Reklam

Reklam är ett kortsiktigt sätt att nå kunder. Företag brukar exempelvis göra reklam för just ett erbjudande eller en viss produkt, under en kortare period. Så på kort sikt är reklam hyfsat duktigt på att ge information om någonting under en tid. Men på längre sikt kan reklam vara osäkert. På ett sätt kan man se det som en ökad kommunikationsprocess och ett sätt att etablera sitt namn på marknaden, samtidigt som attityden och kunderna antagligen kommer att öka. Men reklam kan vara kostsamt och oeffektivt. Att tillexempel ha en reklam under en fredag-/lördagkväll när allra flest tittat på Tv är nog inte alltid det bästa i en lång tid, och övriga timmar är det inte många som använder just det traditionella mediet Tv. Därför är det bra att lägga upp en marknadsstrategi angånde företagets reklam. När/hur/var ska den spelas? Ta hänsyn också till att såväl den yngre generationen samt den äldre genereationen inte hittar sin informaiton på samma ställe.