Marknadsföringsinnehåll - varför?

Hem > Marknadsföringsinnehåll - varför?

Vi vet att de allra flesta företag vill att produkten blir långlivad. Därför är marknadsföring en bra metod att faktiskt öka livslängden på produkter. Internet - det är bara början på vad som kommer att hända. Nya former tar snart fart och det gäller att vara med i förändringen - gärna steget före kunden - för att säkra sin plats på marknaden. Förr kanske inte denna typ av ansträngning behövdes - men 9/10 googlar innan sitt köp, via internet. Det betyder alltså att om ni inte syns, så finns ni inte.

Denna bild är vanligt förekommande inom marknadsföring och är benämd bostonmatrisen! Här kan du alltså se marknadsantel och tillväxtgrad och jämföra med din produkt.