Instagram

Hem > Instagram

När instragram kom, år 2012, blev det en succe. Det är en gratis mobilapp du användaren laddar upp en bild med text. Där kan användare följa andra och olika hashtags, så det fungerar egentligen precis lika som både Facebook och Twitter bara att innehållet är anpassat efter bilder. Det betyder givetvis att det finns många redigeringsfunktioner och även möjlighet att dela bilder på andra medier.

Från början var det i princip bara privatpersoner som använde Instagram, men nu för tiden dykter fler och fler fröretag upp. Instagram är sveriges nästa största medie och är därför en plattform som företag borde använda sig av! det är ett ypperligt tillfälle att nå kunder och även spegla företagets verksamhet. Eftersom det cirkulerar kring bilder och filmer har appen används mycket för att visa "bakomarbetet", ex genom "bakom kulisserna". Man kan alltså ge användarna intressant information kring företaget som inte egetnligen syns - ex det kreativa och konstnärliga.