Rekrytering inom marknadsföring
Hitta kompetent personal

Hem > Rekrytering marknadsföring

Rekrytering är alltid en utmaning och inte minst inom marknadsföringsbranschen där konkurrensen är hög. I den här artikeln informerar vi om hur en anställningsprocess går till och listar företag som kan hjälp till med rekrytering.

Rekrytering inom marknadsföring

Att hitta rätt kompentes är avgörande för att framgångsrikt företag. Inom marknadsföring är det extra viktigt eftersom det finns så många områden i branschen som skiljer sig åt.

Det smidigaste sättet att hitta ny personal är genom att ta hjälp av en rekryteringsfirma. Dem hjälper med allt att skapa en jobbannons till att genomföra intervjuer, tester och headhunting. Rekryteringsföretag kan hjälpa till med nyrekrytering till alla roller inom marknadsföring. Här är några av de vanligaste.

 • Marknadschef
 • Digital marknadsföringsspecialist
 • Social media specialist
 • UX-designer
 • Marknadsansvarig
 • Growth performance specialist
 • CMO
 • Digital strateg
 • Kommunikationschef

Här är två företag som jobbar med nyrekrytering:

Level recruitment

Level recruitment är ett renoldat rekryteringsföretag som sköter anställningsprocess av ny specialistkompetens inom en rad olika branscher där nyrekrytering inom marknadsföring är en av deras expertiser.

Bravura

Bravura är ett företag som jobbar med bemanning och rekrytering. Dem har kontor i 12 städer där Stockholm, göteborg och Malmö är de största i Sverige. I Norge och Finland har Bravura kontor i Oslo respektive Helsingfors. Kontakta dem för att få hjälp med personal på både kort och långt sikt.

Så här går rekrytering till

En rekrytering av ny kompetens inom marknadsföring bör följa tydliga steg för att attrhera rätt personal. Vidare i artikeln djupdyker vi inom ämnet och berättar mer om varje specifik del av en rekryteringsprocess. Här kommer först en kort sammanfattning av hur processen vanligtvis ser ut.

 • Skapa en kravprofil
 • Utorma en jobbannons
 • Ta in ansökningar
 • Urval och tester
 • Intervju
 • Referenser
 • Uppföljning och kontrakt

Efter rekrytering- och anställningsprocessen är det viktigt att få den nyanställde att känna sig bekväm och välkommen på jobbet. En genomtänkt introduktion och onboarding där personen lär sig arbetsprocessen är extremt vitkigt.

Skapa en kravspecifikation

Kravspecifikationen är ditt första steg mot att hitta rätt kandidat för din marknadsföringsroll. Här definierar du vilka specifika färdigheter, erfarenheter och kvalifikationer som krävs för jobbet. Du ska utgå från denna när du utformar jobbannonsen.

Skriv en vass annons

En bra jobbannons bör utgå från kravspecifikationen och tydligt förklara vilken roll som ska fyllas och vilka uppgifter den innefattar. Annat som är vitkigt att ha med i en jobbannons är information om företaget, vilken typ av person man söker och andra fördelar med att söka jobbet. Tänk på att den personen också ska välja er som arbetsgivare.

Börja leta efter kandidater

Efter att du har skapat din kravspecifikation och skrivit en vass annons är det dags att börja leta efter kandidater. För att effektivisera processen kan du använda olika jobbportaler, nätverk och sociala mediekanaler. Sociala medier som linkedin och hemsidor som listar annonser såsom ledigajobb.se är bra nätverk för att nå ut till många.

Urval och tester

Vid urval av kandidater för marknadsföringsrollen, är det viktigt att inte bara fokusera på CV och arbetsprover. Kandidatens personliga egenskaper och potential att växa inom företaget kan vara lika viktiga. Testa för både hårda och mjuka färdigheter för att säkerställa att du hittar den bästa personen för jobbet. Läs mer om vad du behöver veta om personlighetstest vid anställning och vilka olika test det finns.

Själva intervjun

Intervjun är ett viktigt steg i rekryteringsprocessen för marknadsföring. Här har du chansen att lära känna kandidaten bättre, få en djupare förståelse för deras kompetenser och se hur de skulle passa in i teamet. Ställ öppna och beteendebaserade frågor för att få en riktig känsla av vem kandidaten är.

Intervjun är också en möjlighet för kandidaten att ställa sina frågor och lära känna företaget bättre.

De viktiga referenserna

Referenser kan ge en ny dimension till din förståelse av kandidaten. De kan bekräfta eller ifrågasätta de intryck du fått under intervjun och urvalsprocessen. Se till att ta referenser från en tidigare arbetsgivare för att få en bild av hur kandidaten fungerar i en professionell miljö.

Beslut om anställning och avtal

Är kandidaten en bra match för företaget? Om svaret är ja och ni väljer att gå vidare med en anställning är det dags att skriva på avtal och påbörja onboarding.

Är svaret nej är det kutym att informera personen om beslutet och helst komma med feedback eller en anledning till varför.

Introduktion och onboarding

När du har hittat den rätta kandidaten för rollen är det dags att välkomna dem till teamet. Rekryteringsprocesssen fortsätter och det är viktigt för både personen och företaget att ni har en onboarding-process där den nyrekryten får chansens att bli en i arbetslaget och ges möjligheten att lära sig er arbetsprocess.