Kunder

För att lyckas få kunder nöjda efter ett köp måste man tänka sig in i deras roll. Vill man som kund komma tillbaka till ett företag som sålde någonting som i början kändes jättebra, men som sedan visade sig inte alls vara som man tänkte sig..? Kundens "utvärderingsfas" kan vara avgörande för återkommande besök hos er. Så därför är det relevant att inte ge några falska förhoppningar och inte ljuga om upplevelsen. 

Förväntningen av ett köp påverkas av marknadsföringen. Oavsett hur marknadsföringen görs så bör företaget hålls sig till en god marknadsstrategi - en ärlig strategi. För höga förväntningar på ett lågt resultat kommer definitivt leda till missnöjda, arga och besvikna kunder som inte kommer tillbaka. Det kanske leder till ett återköp till och med... 

Tillfredsställelsen styrs alltså av marknadsföringen och utvärderingsfasen. En kund som kommer tillbaka brukar ofta generera i fler köp, förbättringsidéer, wom, etc. 
 

22 dec 2017