Multi level marketing

Hem > Multi level marketing

Multi Level Marketing, även kallat nätverksförsäljning är en metod som iinnefattar försäljning och marknadsföring. Det innbär i korta dra att företaget värvar försäljare som i sin tur säljer produkter och värvar nya försäljare. Detta kommer att bidra till en slags pyramidförsäljning - vilket också metoden benämns som - och är en kombination av direktförsäljning och franchisetagande.

MLM har visat sig vara mycket effektiv, speciellt när det kommer till försäljning av produkter. Om metoden passar just ditt företag är svårt att säga - den har fått kritik för att vara för skojarföretag.