Sociala medier

Hem > Sociala medier

Sociala medier har vuxit sig större än de flesta traditionella medierna. Varför ska man då fokusera sin strategi mot traditionella medier? (Med traditionella medier hänvisar vi till tv, radio, tidning). Våga tänka utanför den gamla synen på medier och ta tillvara på de nya sociala mediernas kraft. Användandet av sociala medier ökar dagligen i de allra flesta åldersgrupper och ny medier fortsätter att komma, hela tiden! Tillexempel är snapchat, facebook, linkedin, instagram och twitter stora aktörer på marknaden och det är bra att (om inte på alla) iallafall synas på en. Till någon som är ny på sociala medier vill vi råda dig att använda två stycken i början. Ett medie som står tomt kan ge en oseriös och negativ påverkan.