Vad är egentligen marknadsföring?

Hem > Vad är egentligen marknadsföring?

Marknadsföring är ett sätt att låta kunderna hitta sina produkter eller tjänster på marknaden. Ett sätt att visa upp sig, låta sig höras och nå fram. Man kan på ett sätt benämna marknadsföring som reklam, men begreppet innefattar mer strategi än vad bara en vanlig reklam gör. Skillnaden kan man säga är långvarigheten - reklam är ett erbjudande, marknadsföring är att hålla kunderna kvar.