Massmarknadsföring

Det går faktiskt att nyttja massmarknadsföring - dvs ett sätt att nå så många människor som möjligt. Begreppet kan benämnas "one-to-many" istället för "one-to-one", vilket är den typ av marknadsföring vi lagt mest fokus på i bloggen. Massmarknadsföring är givetvis dyrare eftersom det ofta måste involvera media som täcker stora delar av allmänheten.

14 jan 2018