God marknadsföringssed

Tidigare i bloggen finns det inlägg om marknadsföringslagen. Just den lagen skrivs det ska stämma överens med god marknadsföringssed, men vad är det? Jo, normer som syftar till att skydda konsumenter vid marknadsförings av produkter. Att skydda mot osund marknadsföring. Här hittar man ICC:s regler för reklam. Ni kan läsa mer om ICC här!

 

11 feb 2018