Relationsmarknadsföring

Hem > Relationsmarknadsföring

Relationer är viktiga när det kommer till företag och organisationer. Det är givetvis lönsamt med kundrelationer, men tänk också ännu lägre! Så fort företagets anställda befinner sig på arbetstid skapas relationer: till konkurrenter, leverantörer, detaljister/grossister. Alla som har med företaget att göra berörs till stor del av era relationer. Därför är det otroligt viktigt att upprätthålla dem. Vill man ha långsiktiga relationer, vilket man ofta vill, så måste man se till att själva upplevelsen av företaget är vad kunden eller den andra parten önskar. Kunder vill kanske ha bra service och kvalié? Men för att se till att relationen kommer att hålla ännu längre och bli långsiktig kanske man måste ge förmåner.

Tänk exempelvis en matbutik. Butikerna på marknaden har priser som ofta är snarlika. Har du närmare till ena butiken känns det ofta inte lönsamt att åka till den andra.. Men för att få kunden att stanna på just din butik, så måste du skapa en förmånaktig relation till din kund som kan öppna för långsiktighet!

Erbjud kanske 5-10% på ett köp då och då. Kanske också gratiskuponger? Poängsystem? Det finns en hel del erbjudanden som kommer att fungera, för så länge kunden känner sig speciell kommer de att komma tillbaka.