Att synas där ute

Varför ska en kund välja ditt företag framför alla andra? Det är en fråga som bör cirkulera i huvudet ett tag. Fördelar hos er är kanske inte alltid, men ofta, väldigt lika hos olika företag. Det gör såklart att kunderna hamnar i ett litet glapp i mellan. För de vet inte vilka de ska gå till. 

Men! När du hör ett välkänt namn, som klingar till i bakhuvudet - då känner du på ett sätt en slags större tillit. Säg att en kund står och väljer mellan två företag att utföra en viss tjänst. Kunden ser på innehållet att tjänsterna är snarlika. Vad är det då som får personen att välja? Jo, hur mycket företaget har marknadsfört sig. Kunden väljer nästintill alltid det företag som den hört mest och bäst om, både med hjälp av Wom och annan marknadsföringsstrategi.

Så att synas där ute är därför väldigt viktigt. Och det gäller framförallt att synas där konkurrenterna syns!

 

19 sep 2016